VMRJ
virtuaalinen matkaratsastusjaos

Kilpailuiden säännöt

Punaisella kirjoitetut kohdat muokattu 22.07.2014
Alleviivatut kohdat on muokattu 26.06.2014.

Yleiset ikärajat:

- hevosen alaikäraja kilpailuissa on 4 vuotta
- 4-vuotias saa osallistua 15km ihanneaikamatkoille
- 5-vuotias saa osallistua 15 ja 30km ihanneaikamatkoille
- nopeuskilpailuissa hevosen on oltava vähintään 5-vuotias
- yli 100km matkoilla hevosen on oltava vähintään 8-vuotias

Kilpailujen matkat ovat seuraavat:
- 15 km
- 30 km
- 50 km
- 80 km
- 120 km
- 145 km
- 160 km
Kaikki matkat voi järjestää sekä nopeus- että ihanneaikaluokkina! Lue luokkien eroista matkaratsastus-linkin takaa.

Roturajoitukset

Matkaratsastus on siitä monipuolinen laji, että siinä pystyy kilpailemaan millä rodulla tahansa vähintään pienempiä luokkia. 15-30 km matkat taittuvat normaalin tuntihevosen kunnolla helposti, näille matkoille saa siis osallistua minkä rotuisella ja kokoisella hevosella tai ponilla tahansa. Puolipitkille matkoille (50 ja 80 km) saa osallistua vähintään 140 cm korkealla hevosella tai ponilla, kun taas 120km matkasta pidemmille edellytetään hevoskokoa, eli säkäkorkeuden tulee olla yli 148 cm.
Myös omaa järkeä saa käyttää miettiessään hevosensa sopivuutta matkaratsastukseen. Kevyet hevoset ovat tässä lajissa parhaimmillaan, raskaat työhevoset jäävät selkeästi esimerkiksi arabialaisten täysiveristen ajoista. Emme kuitenkaan kiellä työhevosillakaan osallistumista, tämä on kiinni omistajan omasta halusta.

Osallistumisrajoitukset

Yksi hevonen saa osallistua vain yhteen luokkaan/kilpailu.
Yksi ratsastaja voi osallistua luokkaan korkeintaan 10% osallistujista.
Esimerkiksi luokkaan otetaan 30 osallistujaa, ratsastaja saa tuoda luokkaan 3 hevosta (50 osallistujaa, 5 hevosta jne).
Luokkaan tulee mahtua kuitenkin vähintään 20 hevosta.

Ratsu aloittaa aina kilpailemisen 15 tai 30 km nopeus- tai ihanneaikakilpailuista. Saavutettuaan hyväksytyn tuloksen ratsukko on oikeutettu jatkamaan seuraavan mittaiselle matkoille (esim. 30 km -> 50 km, 50 km -> 80 km jne.). Osallistumisoikeus aikaisemmille tasoille säilyy, joten pakko ei ole jatkaa pidemmille matkoille. Hevonen voi kilpailla vaikka koko ikänsä 15 km matkoja. Hyväksytty tulos nopeuskilpailuissa on sijoittuminen yli puolen välin kaikista osallistuneista tai ihanneaikakilpailussa hyväksytyksi arvottu tulos.

Kilpailujen järjestäminen

Säännöt kannattaa lukea huolella läpi ennen kilpailuanomuksen lähettämistä!
- yksi henkilö voi järjestää maksimissaan kolmet kilpailut kerrallaan
-> Yhdellä tallilla voi olla vain yhdet kilpailut/päivä. Jokaiseen kutsuun pitää kuitenkin pystyä osallistumaan erikseen.

- kilpailu on anottava viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä osallistumispäivää
- tulokset on julkaistava mahdollisimman pian kilpailupäivän jälkeen, kuitenkin viimeistään seitsemän päivän kuluttua.
- kilpailujen järjestäjä sitoutuu hoitamaan kilpailut loppuun kahden (2) kuukauden kisajärjestämiskiellon uhalla*
- viimeinen ilmoittautumispäivä on oltava 3 päivää ennen itse kilpailupäivää
- yhdessä kilpailussa tulee järjestää vähintään 2 luokkaa, enintään 10.

* Järjestämiskielto loppuu heti, kun tulokset ovat tulleet. Mikäli tuloksia ei kuitenkaan ole tullut tuon kahden kuukauden aikana, järjestyskieltoa tulee lisää 6kk, jona aikana ei myöskään saa osallistua muiden järjestämiin kilpailuihin.

Kilpailukutsusta tulee löytyä:
- linkki VMRJ:n sivuille ja maininta VMRJ:n alaisuudesta
- VMRJ:n yleiset ikärajoitukset
- kilpailujen päivämäärä sekä viimeinen ilmoittautumispäivä
- järjestäjän nimi sekä linkki järjestäjän sähköpostiin
- selkeät osallistumisohjeet (lomake, e-mail tms.)
- luokat, mahdolliset osallistumisrajoitukset sekä tulosten ratkaisutavat luokkakohtaisesti
- VRL-tunnus tai hevosen VH-numero eivät ole tarpeellisia, koska jaos ei ole VRL:n alainen!

MALLIKUTSU

Anomukset lähetetään mailitse osoitteeseen matkaratsastusjaos@gmail.com otsikolla kilpailuanomus. Anomuksessa tulee näkyä:
- järjestävän tahon nimi (talli, kilpailukeskus tai yksityishenkilö)
- kilpailujen päivämäärä ja viimeinen ilmoittautumispäivä
- kutsun osoite
- mahdolliset lisätiedot kilpailujen avoimuudesta tai luokista

Osallistumista saa rajoittaa järkevissä määrin, esim. pelkät arabeille avoimet luokat ovat sallittuja. Jokaisessa kilpailussa tulee silti olla vähintään yksi kaikille avoin luokka! Ihanneaikakilpailuissa tulos on joko hyväksytty tai hylätty. Nopeus- sekä lähimmäs ihanneaikaa -kilpailuissa järjestäjän on merkittävä sijoitusten lisäksi hyväksyttävästi kilpailunsa suorittaneet (puolet maaliin tulleista).

Avoimia kilpailuja voi olla kerrallaan kolmet per järjestäjä, seuraavia kilpailuita ei voi anoa ennen kuin edellisistä on tulokset tulleet. Kilpailujen järjestäjä ei ole velvollinen tarkistamaan osallistumisoikeuksia, ne ovat osallistujan vastuulla! Virheellisesti kilpaillut hevonen ei ole palkintokelpoinen.

Tulokset lähetetään mahdollisimman pian (viimeistään seitsemän [7] päivän kuluttua kilpailupäivästä) arvonnan jälkeen osoitteeseen matkaratsastusjaos@gmail.com otsikolla kilpailutulokset. Viestissä tulee mainita:
- kilpailuiden järjestäjä
- kilpailujen päivämäärä
- kilpailukutsun osoite
- tulokset kokonaisuudessaan.

Tulossivu olisi suositeltavaa jättää saataville vähintään neljäksi kuukaudeksi kilpailupäivästä, jotta kaikki ehtivät saada tuloksensa. Mieluiten pysyvästi tulosten varmennusta varten.

Tulosten ratkaisu

Alle kolmen osallistujan luokkia ei järjestetä (poikkeuksena tarinakilpailut)! Jos osallistujamäärä jää tämän alle, luokka perutaan. Nopeuskilpailuissa voittaa aina nopein, ihanneaikaluokassa kaikki ihanneaikaan ratsastaneet saavat hyväksytyn tuloksen. Tällä hetkellä VMRJ:n alaisissa kilpailuissa tulokset voidaan ratkaista vain seuraavilla tavoilla:

Lyhyt arvonta ihanneaikakilpailuihin:
Ratsukot arvotaan puolueettomasti arvontakoneella, minkä jälkeen arvotaan vielä niiden osallistujien numerot, jotka hylätään. Hylätyt numerot voi arpoa esimerkiksi random.orgin arvontakoneella. Hylättyjä tulee olla 20% luokasta, esimerkiksi 20 osallistujan luokasta 4 hylätään, 30 osallistujan luokasta 6 hylätään jne. (hylättyjen määrän saat laskettua 0,2 x osallistujamäärä, esimerkiksi 0,2 x 20 = 4, pyöristys ylöspäin.).

Lyhyt arvonta nopeuskilpailuihin:
Lyhyt arvonta arvontakoneella. Sijat jaetaan normaalisti 1. eteenpäin. Kuitenkin vain puolet saa etenemisoikeuden. Mikäli luokkaan osallistuu 30 hevosta, niistä 15 saa oikeuden edetä seuraavalle tasolle, mikäli luokkaan osallistuu 25 hevosta, niistä 13 saa etenemisoikeuden (parittomista siis "pienempi" puolikas jää ilman etenemisoikeutta). Nopeuskilpailussa ei arvota hylättyjä ratsukoita.

Kysymykset/tarina:
Osallistujat osallistuvat tarinan kanssa, tarinat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Ihanneaikakilpailuissa tulee tarinamuotoisissakin kisoissa 20 % osallistuneista hylätä (viimeisimmiksi jääneet tarinat) ja nopeuskilpailuissa puolet saavat etenemisoikeuden.

Pisteiden jakautuminen:

Kilpailuiden järjestäjä merkitsee pisteet tulossivulle tulokset arvottuaan!

Ihanneaikakilpailut:
1. 10 pistettä
2. 9 pistettä
3. 8 p.
4. 7 p.
jne.
Lisäksi 1 p. kaikille hyväksytyille tuloksille. Mikäli osallistujia on alle kymmenen, saa ensimmäinen 5 pistettä, toinen 4 p, kolmas 3 p. ja niin edespäin, hyväksytysti luokan suorittaneet saavat normaalisti 1 pisteen. Hylätyt eivät siis saa pisteitä!

Nopeuskilpailut:
Vastaavasti, kuin ihanneaikakilpailuissa, mutta vain etenemään pääsevät ratsukot saavat 1 p. Pisteitä ei siis jaeta alle puolivälin sijoittuneille!

Tarinakilpailut:
Vastaavasti kuin ihanneaikakilpailuissa, mutta pisteitä tuplasti (1. 20 pistettä, 2. 18 pistettä, 3. 16 pistettä jne). Myös hylätyille osallistujille jaetaan yksi piste.

VMRJ-CUP:
Kerran kuukaudessa järjestettävässä VMRJ-Cupissa kisataan kaikilla matkoilla ihanneaikaluokissa. Cup-kilpailuissa on jaossa tuplapisteet, hylätyt ratsukot eivät saa pisteitä. Mikäli luokassa on alle kymmenen osallistujaa, jaetaan luokasta pisteitä seuraavasti: ensimmäiselle 10 p., toiselle 8 p., kolmannelle 6 p., jne. ja kaikki hyväksytysti matkan suorittaneet saavat 2 pistettä. Luokka pidetään, mikäli osallistujia on kolme tai enemmän.

Mikäli säännöissä jokin kohta aiheuttaa päänvaivaa, kysy rohkeasti selvennystä sähköpostitse!